Politik

Ansvarsfull invandringspolitik Mindre splittring – mer gemenskap

Ansvarsfull invandringspolitik Mindre splittring – mer gemenskap

Ansvarsfull invandringspolitik Mindre splittring – mer gemenskap Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i […]